Email disclaimer

Nederlands:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Theuma staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en betalingen zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Federatie voor de Metaal- en de Electrotechnische industrie (FME) van toepassing. Op al onze inkoopopdrachten en montagewerkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort.
Theuma DoorSystems BV te Nijkerk KvK: 32101833
Theuma Metal Industries BV te Nijkerk KvK : 31037795.

English:

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the addresse e(s). If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Theuma is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

The general delivery and payment conditions of the Federation of Metal and Electrotechnical Industy (FME) apply to all of our offers, contracts, deliveries and payments. General conditions concerning purchase terms and assembly proceedings are registered at the Chamber of Commerce in Amersfoort.
Theuma DoorSystems BV te Nijkerk Chamber of Commerce: 32101833
Theuma Metal Industries BV te Nijkerk Chamber of Commerce: 313037795.

Nieuwsbrief
Laden...Laden...


Volg ons op
Kwaliteitskeurmerken