CE-markering

Een CE-markering is een label dat aangeeft dat een bouwproduct volgens Europese technische specificaties en de daarin omschreven testmethoden is getest of beoordeeld. Sinds 1 juli 2013 is een CE-markering verplicht voor bouwproducten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm is waarvan de overgangsperiode is verstreken.

Om binnendeurgehelen met of zonder brand en/of rookwerende eigenschappen, te kunnen voorzien van een CE-markering dienen de geharmoniseerde Europese normen EN 16034 en EN 14351-2 voor binnendeurgehelen van kracht te zijn. Hieronder vindt u alvast de huidige status.

  • “EN 16034: Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics”,

werd goedgekeurd door het CEN op 1 juli 2014 en is sinds november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vanaf 01 november 2016 zal deze geharmoniseerde norm toegepast kunnen worden en zal CE markering de mogelijkheid bieden voor het vrij verkeer van deze producten.  Na een overgangsperiode van 3 jaar uiterlijk op 01 november 2019, wordt CE markering echter verplicht.

Het Publicatieblad van de Europese Unie stelt dat de EN 16034:2014 enkel en alleen toegepast mag worden samen met EN 13241-1:2003+A2:2016 – “Industrial, commercial, garage doors and gates – Product standard, performance characteristics” of EN14351-1:2006+A2:2006 – Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets”

  • “FprEN 14351-2: windows and doors – product standard, performance characteristics – Part 2: Internal pedestrian doorsets”

is tot op heden niet definitief en bijgevolg niet van kracht. Een definitieve publicatiedatum  in het Publicatieblad van de Europese Unie is tot op heden niet gekend, tot zolang mag het CE-merkteken op binnendeuren met of zonder brand en/of rookwerende eigenschappen, niet worden aangebracht.

Theuma is reeds in het bezit van een uitgebreid gamma  aan proefrapporten, op verschillende domeinen zoals brandwerendheid, luchtgeluidsisolatie, inbraakweerstand, mechanische karakteristieken,… en dit conform de geldende Europese en landelijke normen.

Voorschriften / attesten waaraan voldaan wordt;

  • STS 53.1 Deuren – Eengemaakte technische specificaties (uitgave 2006)
  • KOMO attest 20834/14 en 20953/14 op basis van BRL 2211 “Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen”
  • Diverse attesten van brandwerende houten draaideuren
  • FSC®-nummer (SGS-COC-005104); Het FSC Chain of Custody (CoC) systeem is de verbindende schakel tussen verantwoord bosbeheer en de consument

Europese-normen-Theuma

Nieuwsbrief
Laden...Laden...


Volg ons op
Kwaliteitskeurmerken