Certificaten

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn een belangrijk onderdeel van onze beleidsvoering. Niet voor niets bezitten wij de volgende certificaten en keurmerken:

KOMO (Theuma Metal Industries BV)
SKH BB-aansluitdocument bij KOMO (Theuma DoorSystems BV)

KOMO (Theuma DoorSystems BV)
SKH BB-aansluitdocument bij KOMO (Theuma DoorSystems BV)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2004

FSC®

VCA

GND-Zekerheidsklasse®

Om bestanden van het type PDF te kunnen openen heeft u het downloadprogramma Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het logo om dit programma te downloaden. Download Acrobat

KOMO

KOMO staat voor zekerheid en kwaliteit. Het keurmerk geeft u, als koper of gebruiker, de zekerheid dat onze producten en processen voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheids- en markteisen.

Onze binnendeuren en kozijnen zijn voorzien van het KOMO keurmerk. Mits deze worden geplaatst volgens de vastgelegde verwerkingsvoorschriften, zijn deze geschikt voor plaatsing in scheidingsconstructies die prestaties leveren zoals in KOMO attest-met-product-certificaat 20834/08 zijn omschreven.

Kijk voor meer informatie op www.komo.nl

Belangrijke wijziging
KOMO heeft besloten om alle daarvoor relevante BRL’en uit het erkende systeem te halen. Omdat er in de markt behoefte is aan een bewijsmiddel dat aan Nederlandse Bouwregelgeving wordt voldaan, heeft SKH besloten voor al haar certificaathouders een SKH BB-aansluitdocument op te stellen. Dit SKH BB-aansluitdocument is door Stichting Bouwkwaliteit (SBK) als vertegenwoordiger van de overheid beoordeeld en akkoord bevonden. Hiermee beschikken wij over een wettig en erkend bewijsmiddel dat met de toepassing van onze producten aan de vermelde voorschriften uit de Nederlandse Bouwregelgeving wordt voldaan. De combinatie van het SKH-KOMO attest-met-productcertificaat ‘Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen’ en het SKH BB-aansluitdocument heeft dezelfde status als het oorspronkelijke SKH-KOMO attest-met-productcertificaat ‘Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen’.

ISO

Theuma is ISO 9001:2015 gecertificeerd door BQA met certificaatnummer BQAQMSO19C200 7341 en ISO 14001:2004 gecertificeerd. Deze certificeringen geven aan dat onze bedrijfsprocessen aan de bijbehorende normen voldoen. Het draait bij ISO 9001 om kwaliteitsmanagement waarbij klanttevredenheid, klanteisen en continu verbeteren de sleutelwoorden zijn. Bij ISO 14001 betreft het milieumanagement.

Voor u als klant betekent dit dat u door deze certificering weet dat wij een klantgerichte organisatie zijn die in al onze processen de klant centraal heeft staan, en daarbij rekening houdt met het milieu.

FSC®

promotieENG01Wij mogen ons de trotse eigenaar noemen van het FSC-keurmerk. Dit geeft u de zekerheid dat onze houtproducten met FSC-keurmerk voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van sociaal, ecologisch en economisch bosbeheer.

Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Hout en houtproducten met het FSC keurmerk zijn gegarandeerd afkomstig uit verantwoord bosbeheer, en dus goed voor natuur en milieu.

Kijk voor meer informatie op www.fscnl.org

VCA

Theuma is VCA gecertificeerd. Het certificaat heeft betrekking op het monteren van kozijnen en deuren op de bouwplaats. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Met behulp van deze checklist wordt in een keer aangetoond dat Theuma voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Theuma heeft veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel staan. Naast het VCA certificaat beschikken wij over een gecertificeerd Milieuzorgsysteem, een Arbozorgsysteem en een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Kortom, Theuma biedt een veilige en gezonde werkomgeving.

Kijk voor meer informatie op www.vca.nl

Nieuwsbrief
Laden...Laden...


Volg ons op
Kwaliteitskeurmerken